Η παγκόσμια καινοτομία τής Larousse τώρα και στην Ελλάδα.
Μία μοναδική εγκυκλοπαιδική έκδοση, επιτομή όλου τού φάσματος τής ανθρώπινης γνώσης (ιστορία, γεωγραφία, τέχνες, επιστήμες, βιογραφίες), που με συνδυασμό κειμένου και εικόνας αποτυπώνει εύγλωττα κάθε πτυχή τού πνευματικού και υλικού μας πολιτισμού.
Ένα πλήρες Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, σε όλα τα εκφραστικά της επίπεδα, και συνάμα ένα πολυ-λεξικό με την ορολογία κάθε επιστημονικού τομέα.