Αρχική
         
 
Νεκρολογίες
Τα Βραβεία Νόμπελ της χρονιάς, παρουσίαση των προσωπικοτήτων που ξεχώρισαν αλλά και πλήρεις βιογραφίες γι’ αυτούς που έφυγαν μέσα στη χρονιά.
 
   
Βιογραφίες

Παρουσιάζονται τα ΠΡΟΣΩΠΑ που, κατά τη γνώμη των συντακτών, βρέθηκαν στο ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ τής παγκόσμιας κοινής γνώμης το 2003 – οι πιο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ή οι πιο ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ τής χρονιάς.
Μαχμούντ Αμπάς