Βιβλιοθήκες και μουσεία

Η ΑΠΩΛΕΙΑ ανεκτίμητης αξίας βιβλίων και ΘΗΣΑΥΡΩΝ εξαιτίας των ΛΕΗΛΑΣΙΩΝ στο Ιράκ, η ανάκτηση ορισμένων από τα αντικείμενα αυτά, η δυνατότητα πρόσβασης σε ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ και χειρόγραφα και οι επιπτώσεις τής πολιτικής των κυβερνήσεων ήταν ζητήματα που σφράγισαν το χώρο των βιβλιοθηκών και των μουσείων το 2003.
Ένα από τα πολυτιμότερα εκθέματα τού Εθνικού Μουσείου τής Βαγδάτης, το προσωπείο τής Κυρίας τής Ουρούκ, που εκλάπη τον Απρίλιο, εντοπίστηκε στις 23 Σεπτεμβρίου κοντά στη Βαγδάτη και επιστράφηκε στο μουσείο.