Αγροτική παραγωγή και τρόφιμα

Τα αγροτικά θέματα περιέπλεξαν τις διαπραγματεύσεις για το διεθνές εμπόριο στο ΜΕΞΙΚΟ και την Κοινή Αγροτική Πολιτική τής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ τα ΓΕΝΙΚΩΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ τρόφιμα βελτίωσαν ελάχιστα τη θέση τους σε σχέση με το 2002 η ΣΠΟΓΓΩΔΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΠΑΘΕΙΑ ΤΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ και η ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ επέστρεψαν η αύξηση, τέλος, τής παραγωγής των ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΙΩΝ αντιστάθμισε την πτώση τής ελεύθερης αλιείας.
Ακτιβιστές της Greenpeace διαμαρτύρονται για τη χρήση γενικώς τυποποιημένου καλαμποκιού, στήνοντας έναν ψεύτικο αγρό με καλαμπόκια μπροστά στο κτίριο του Ράιχστακ στο Βερολίνο.